• Lorem ipsum

Privacyverklaring

De Tingieterij / ’t Oude Ambacht Tin, gevestigd aan de Greffelingsestraat 25, 6626 AP Alphen a/d Maas (NL), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Tingieterij ’t Oude Ambacht
Greffelingsestraat 25
6626 AP Alphen a/d Maas
Web: www.detingieterij.nl
Phone: +31 (0)487-561918
Email: [email protected]
Kvk nr. / Chamber of commerce nr.: 70569037
BTW / VAT nr.: NL001909911B50

Martijn van Zon is de Functionaris Gegevensbescherming van De Tingieterij / ’t Oude Ambacht Tin.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Tingieterij / ’t Oude Ambacht Tin verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 Voor- en achternaam
 Woonplaats
 Adresgegevens
 Telefoonnummer
 E-mailadres
 Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze
website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 Banknummer
 Lijst met contactgegevens van de klant via een app

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Tingieterij / ’t Oude Ambacht Tin verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 Het afhandelen van jouw betaling
 Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren
 Om de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 Om goederen en diensten bij je af te leveren
 ’t Oude Ambacht Tin verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

De Tingieterij / ’t Oude Ambacht Tin neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Tingieterij / ’t Oude Ambacht Tin) tussen zit. De Tingieterij / ’t Oude Ambacht Tin gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
 Molly - online betalingssysteem. Deze betaaldienst voert uw betalingen uit aan onze webshop door opdrachten te geven aan de verschillende banken en online betaalservices.
 Wordpress & Lightspeed, CMS systeem waar onze website www.oudeambacht.eu en www.detingieterij.nl op draait. Je persoonlijke gegevens worden in het interne klantensysteem opgeslagen. Zij zorgen tevens voor back-ups zodat bij een storing de juiste data weer hersteld kan worden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

’t Oude Ambacht Tin bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen
voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
 Klantaccount webshop: wij bewaren uw contactgegevens tot uw uitschrijving, zo heeft u altijd de kans om een bestelling te plaatsen zonder nogmaals al uw gegevens in te vullen.
 Gegevens die wettelijk verplicht zijn. (Bijv. gegevens voor belastingdienst, 7 jaar)

Delen van persoonsgegevens met derden

De Tingieterij/’t Oude Ambacht Tin deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. In het geval van ’t Oude Ambacht Tin is dit:
 Molly - online betalingsdienst, zij verzorgen al onze online betalingen in jouw opdracht.
 Myparcel - pakketdienst, je pakketjes worden via Myparcel verstuurd. Wij verstrekken je adresgegevens voor het creëren van verzendetiketten.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Tingieterij/’t Oude Ambacht Tin gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. De Tingieterij/’t Oude Ambacht Tin gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/  Naast de cookies van Wordpress & Lightspeed, maken we gebruik van Google Analytics waarmee we kunnen zien welke pagina's bekeken worden, hoe vaak ze bekeken worden en op welke wijze dat gebeurt. Met deze gegevens kunnen we de website en webshop steeds beter aanpassen aan de wensen en het gebruik van onze bezoekers. Gegevens van Google Analytics worden twee jaar bewaard.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ’t Oude Ambacht Tin en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . De Tingieterij / ’t Oude Ambacht Tin wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Tingieterij / ’t Oude Ambacht Tin neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Binnen ons bedrijf hebben slechts de aangewezen personen toestemming om je persoonlijke gegevens in te zien. Dit kan zijn voor het verzamelen/produceren van je order, verzending en om het betalingsverkeer te controleren. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via [email protected]